Συνδέσεις για freeware - open source λογισμικό
Διάφορες εφαρμογές
Λογισμικό, κλώνος του MS Office με ορθογραφικό έλεγχο για 80 γλώσσες.
Wordproccessor, Spreadsheet, Presentation, Drawing, Database.
Απολύτως συμβατό με Word, Excel, Powerpoint, Access!
Λογισμικό για περιήγηση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Firefox αντί Ιnternet Εxplorer και Thunderbird αντί Outlook Express.
Αυτόματη μεταφορά ρυθμίσεων και δεδομένων από ΙΕ και ΟΕ
Αντίγραφα ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο! Ανεκτίμητο!
Λογισμικό για δημιουργία αρχείων PDF. Πρόκειται για εικονικό εκτυπωτή
στον οποίο μπορούμε να τυπώσουμε από οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows
σε αρχείο PDF! Επιτρέπει ενσωμάτωση πολλαπλών εκτυπώσεων στο ίδιο αρχείο!
Π.χ. Σχέδιο Autocad + κείμενο Word + παρουσίαση από Powerpoint σε 1 αρχείο PDF!
Διάφορα δωρεάν προγράμματα πολιτικού μηχανικού
Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Λογισμικό για επίπεδους και χωρικούς φορείς
Εξαιρετικό! Από τον Gerrit Wolsink.
Έφεδροι του Μηχανικού ΕΦ www.antibaro.gr
Στατική και Δυναμική μη γραμμική ανάλυση
Push-over analysis - Εξαιρετικό
kavvathas.wordpress.com/ adiavroxoi.blogspot.com Χάρτης Κύπρου Ύμνος ΠΑΟ
επόμενη σελίδα
Web Site Hit Counter
HTML Hit Counters
Το εγκόλπιο της ορθής γραφής (Νέο)
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε
με το δωρεάν λογισμικό dfm2html.