ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το γραφείο Α/ΦΟΙ ΣΑΝΤΑΜΑ άρχισε την λειτουργία του το 1954 με έδρα την Λευκωσία και συνεταίρους τους Μάριο και Νίκο Σανταμά με αντικείμενο την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών γιά τεχνικά έργα.

Το επιστημονικό δυναμικό του γραφείου σήμερα αποτελείται από Αρχιτέκτονες,
και Πολιτικούς μηχανικούς,
Tο γραφείο συνεργάζεται με γραφεία Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Τοπογράφων, Εδαφοτεχνικών, Επιμετρητών και Διακοσμητών.

Από το 1980 άρχισε η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών γιά την εκπόνηση των στατικών υπολογισμών και από το 1987 το γραφείο προχώρησε στην πλήρη μηχανογράφησή του.
Σήμερα οι Η.Υ. χρησιμοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:
α. Στατικούς υπολογισμούς με λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε στο γραφείο ή αγοράστηκε έτοιμο από το εμπόριο.
β. Σχεδίαση με την βοήθεια υπολογιστή (C.A.D.) με την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και σχεδιογράφου.
γ. Συνήθεις γραφειακές εφαρμογές όπως επεξεργασία κειμένου, τήρηση αρχείων κ.λ.π.
δ. Ανάπτυξη λογισμικού γιά την εκπόνηση στατικών μελετών.

Από το έτος ιδρύσεώς του, το 1954, το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιβλέψει διάφορα είδη τεχνικών έργων όπως κατοικίες, πολυκατοικίες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, κλινικές, κινηματογράφους, στάδια και ειδικά έργα όπως λιμενικά, αποχετευτικά, αντιπλημμυρικά, έργα οδοποιίας, σταθμούς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επόμενη σελίδα
επόμενη σελίδα
Web Site Hit Counter
HTML Hit Counters
Το εγκόλπιο της ορθής γραφής (Νέο)
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε
με το δωρεάν λογισμικό dfm2html.